Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa
Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

II Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

15-25 lipca 2015, Nysa

 

Wykładowcy:
Alexander Gebert (Hochschule für Musik Detmold)
Jelena Očić (Musik Hochschule Mannheim/Conservatorium van Amsterdam)
Roberto Trainini (Conservatorio "C. Monteverdi" Bolzano)
Adam Krzeszowiec (Polish Cello Quartet)
Krzysztof Karpeta (Polish Cello Quartet)
Wojciech Fudala (Polish Cello Quartet)
Tomasz Daroch (Polish Cello Quartet)

Koncerty

wstęp wolny

16 lipca 2015 (cz), godz.19.00

Muzeum w Nysie

KONCERT INAUGURACYJNY

wykonawcy
Polish Cello Quartet

wstęp wolny

18 lipca 2015 (sb), godz. 17.30

Sala Koncertowa PSM w Nysie

Koncert kameralny

wykonawcy
Wykładowcy oraz pianiści II MAW.

wstęp wolny

23 lipca 2015 (cz), godz. 19.00

Filharmonia Opolska, Sala Koncertowa

Koncert MAW w Opolu

wykonawcy
Wykładowcy II MAW, Orkiestra Akademii Wiolonczelowej

wstęp wolny

24 lipca 2015 (pt), godz. 19.00

Nyski Dom Kultury

Koncert finałowy

wykonawcy
uczestnicy II MAW, Orkiestra Akademii Wiolonczelowej
» Pobierz program koncertów

II Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

15-25 lipca 2015, Nysa

Wykładowcy:
Alexander Gebert

Alexander Gebert

Hochschule für Musik Detmold

Jelena Očić

Jelena Očić

Musik Hochschule Mannheim / Conservatorium van Amsterdam

Roberto Trainini

Roberto Trainini

Conservatorio "C. Monteverdi" Bolzano

Adam Krzeszowiec

Adam Krzeszowiec

Polish Cello Quartet

Krzysztof Karpeta

Krzysztof Karpeta

Polish Cello Quartet

Wojciech Fudala

Wojciech Fudala

Polish Cello Quartet

Tomasz Daroch

Tomasz Daroch

Polish Cello Quartet

Pianiści:
Anna Krzeszowiec, Michał Rot, Michał Sadzikowski
 
Organizacja i kierownictwo artystyczne:
Polish Cello Quartet

Polish Cello Quartet postanowił stworzyć nową propozycję kursów muzycznych w oparciu o potrzeby i oczekiwania młodych muzyków, będącą wynikiem wielu przemyśleń i rozmów z zaprzyjaźnionymi Profesorami z całego świata. Chcąc podzielić się światem zespołów wiolonczelowych, jakim nieustannie żyje zespół Polish Cello Quartet, oraz wspomóc młode talenty pragnące rozwijać swoją grę na wiolonczeli, stworzyliśmy Międzynarodową Akademię Wiolonczelową!

Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa ma formułę warsztatów muzycznych przeznaczonych dla studentów oraz uczniów szkół II st. przygotowujących się do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Ideą projektu jest umożliwienie uczestnikom kontaktu z zagranicznymi profesorami oraz zespołem Polish Cello Quartet złożonym z polskich wiolonczelistów młodego pokolenia.

MAW ma również na celu propagowanie wśród młodych wiolonczelistów zwyczaju gry kameralnej w zespołach wiolonczelowych. Tradycja ta była powszechnie znana w ubiegłym stuleciu, szerzona m.in przez Pablo Casalsa na Festiwalach w Prades (Francja) oraz Puerto Rico. Obecnie w Europie kontynuatorami tej idei są np. Valter Despalij oraz zaprzyjaźnieni z PCQ Giovanni Sollima, Gary Hoffman czy Michael Flaksman. Poprzez szerzenie tego rodzaju kameralistyki w Polsce zespół Polish Cello Quartet pragnie ukazać młodym adeptom gry na wiolonczeli bogaty i ciekawy repertuar zespołów wiolonczelowych oraz zachęcić do częstszego sięgania po tę wyjątkową lecz nie łatwą literaturę kameralną.

Podczas Akademii Wiolonczelowej uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach indywidualnych, lekcjach kameralistyki wiolonczelowej, wykładach oraz koncertach. Organizatorzy gwarantują 4 solowe lekcje (po 2 lekcje z każdym z dwóch wybranych wykładowców) oraz zajęcia kameralne prowadzone przez członków Polish Cello Quartet.

Zachęcamy również nauczycieli oraz uczniów i studentów wszelkich specjalizacji do wzięcia udziału w charakterze obserwatora i słuchacza na lekcjach solowych, kameralnych oraz wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej.


Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa oferuje:

 • 2 lekcje indywidualne z jednym z profesorów z zagranicy (2 x 1h)
 • 2 lekcje indywidualne z jednym z członków Polish Cello Quartet (2 x 1h)
 • zajęcia w zespołach wiolonczelowych prowadzonych przez jednego z członków Polish Cello Quartet (4 x 1h)
 • zajęcia w orkiestrze wiolonczelowej (również dla biernych uczestników)
 • uczestnictwo w wykładach i dyskusjach
 • występ na koncercie

Koszty

Uczestnictwo czynne

1500 zł dla uczestników z Polski
500 EUR dla uczestników z zagranicy
W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają zakwaterowanie:
nocleg w pokojach 2-osobowych, z pełnym wyżywieniem i dostępem do internetu w Diecezjalnym Domu Formacyjnym

Uczestnictwo bierne

900 zł z wyżywieniem i zakwaterowaniem
300 zł bez wyżywienia i zakwaterowania (tylko dla nauczycieli)


Zgłoszenie

 1. Pobierz i zachowaj poniższy dokument na swoim komputerze.
 2. Wypełnij wszystkie podświetlone pola.
 3. Zapisane zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty zaliczki na konto Biura Koncertowego “Fernabucco” 47 1140 2004 0000 3902 7488 3108 w wysokości 500 zł, należy wysłać do dnia 15 maja 2015 na adres: info@akademiawiolonczelowa.pl (prosimy wpisać w tytule przelewu "imię i nazwisko uczestnika, zaliczka II MAW")
 4. Przesłanie poniższego zgłoszenia jest jednoznaczne z:
  • zaakceptowaniem regulaminu pobytu na II Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej
  • z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji
   (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
> formularz zgłoszeniowy [.doc]

Kontakt

tel. +48 513 898 640
e-mail: info@akademiawiolonczelowa.pl


Regulamin

 1. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa zaprasza do udziału wiolonczelistów - uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni pragnących doskonalić swoje umiejętności.
 2. II Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa odbędzie się w dniach 15-25 lipca 2015.
 3. Koszt czynnego uczestnictwa w MAW wynosi 1500 zł. Uczestnikiem biernym może zostać każdy zainteresowany.
 4. Uczestnicy w wieku 16-18 zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w MAW. Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun.
 5. Warunkiem zakwalifikowania do MAW jest przesłanie do dnia 15 maja 2015 na adres info@akademiawiolonczelowa.pl:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
  • potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł na konto podane przez organizatora (prosimy wpisać w tytule przelewu "imię i nazwisko uczestnika, zaliczka II MAW")
  • pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w MAW (dotyczy osób niepełnoletnich).
 6. Pozostałą część opłaty należy uiścić na powyższe konto po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do MAW do dnia 10 lipca 2015. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie  jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata oraz brakiem możliwości zwrotu zaliczki.
 7. Liczba miejsc w MAW jest ograniczona. W wypadku braku zakwalifikowania kandydata zwrot zaliczki nastąpi w ciągu 10 dni od podania ostatecznej listy uczestników.
 8. W ramach udziału w MAW każdy wiolonczelista ma zagwarantowane 4 lekcje solowe oraz codzienne zajęcia kameralne według grafiku ustalonego przez organizatora.
 9. Organizator zapewnia nocleg w pokoju dwuosobowym z pełnym wyżywieniem w Diecezjalnym Domu Formacyjnym.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do zabrania partii fortepianowych do utworów, które będą przedmiotem ich pracy, podkładek pod nóżkę oraz strojów koncertowych.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów sal koncertowych, hotelu, szkoły i innych miejsc, w których odbywać się będzie MAW. Konsekwencje wynikające z niedostosowania się do regulaminów tych miejscach ponosi uczestnik.
 12. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże czy zniszczenia. Uczestnik MAW winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania oraz publikowania nagrań koncertów podczas MAW. Uczestnik podpisujący regulamin wyraża zgodę i zobowiązuje się do odstąpienia od wszelkich roszczeń z tym związanych.
 14. W przypadku niedostosowania się do niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia uczestnika z MAW bez zwrotu kosztów.

Partnerzy:

Narodowe Forum MuzykiPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w NysieUrząd Miejski w NysieGEWA PolskaThomastik-Infeld ViennaLarsen StringsKolberg Percussion GmbHFundacja Pióro i PazurPirastroWrocławscy Kameraliści

Patroni Medialni:

Radio OpoleRTO OpolskieRadio Doxa

Sponsorzy:

Sonel S.A.Elektrotim S.A.

Polish Cello Quartet
made by Kebeth Studio