Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa
Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

III Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

27 lipca - 6 sierpnia 2016, Nysa

 

Wykładowcy:
Mats Lidström (Royal Academy of Music, London)
Jakob Kullberg (Royal College of Music, London)
Alexander Gebert (Hochschule für Musik Detmold)
Adam Krzeszowiec (Polish Cello Quartet)
Krzysztof Karpeta (Polish Cello Quartet)
Wojciech Fudala (Polish Cello Quartet)
Tomasz Daroch (Polish Cello Quartet)

Koncerty

wstęp wolny

28 lipca 2016 (cz), godz.19.00

Muzeum w Nysie

KONCERT INAUGURACYJNY MAW

wykonawcy
Polish Cello Quartet

wstęp wolny

30 lipca 2016 (sb), godz. 15.00

Sala Koncertowa PSM I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie

Koncert wykładowców MAW

wykonawcy
Mats Lidström, Jakob Kullberg, Alexander Gebert, Tomasz Daroch, Krzysztof Karpeta, Wojciech Fudala, Adam Krzeszowiec
przy fortepianie: Agata Lichoś, Hanna Lizinkiewicz, Michał Sadzikowski

wstęp wolny

2 sierpnia 2016 (wt), godz. 18.00

Otwarty koncert MAW na dziedzińcu Muzeum w Nysie

„Roztańczone wiolonczele”

wykonawcy
Polish Cello Quartet, Mats Lidström, Jakob Kullberg, Alexander Gebert oraz uczestnicy MAW

kup bilet

3 sierpnia 2016 (śr), godz. 19.00

Sala główna KGHM, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Święto Wiolonczeli - MAW w NFM

wykonawcy
Polish Cello Quartet
Wiolonczelowy Oktet Wykładowców
soliści: Mats Lidström, Jakob Kullberg, Alexander Gebert
Orkiestra Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej

wstęp wolny

5 sierpnia 2016 (pt), godz. 18.00

Nyski Dom Kultury

Koncert Finałowy III Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej, Nysa 2016

wykonawcy
kwartety wiolonczelowe złożone z uczestników III MAW
Orkiestra Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej
soliści: Mats Lidström, Jakob Kullberg, Alexander Gebert

III Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

27 lipca - 6 sierpnia 2016, Nysa

Wykładowcy:
Mats Lidström

Mats Lidström

Royal Academy of Music, London

Jakob Kullberg

Jakob Kullberg

Royal College of Music, London

Alexander Gebert

Alexander Gebert

Hochschule für Musik Detmold

Adam Krzeszowiec

Adam Krzeszowiec

Polish Cello Quartet

Krzysztof Karpeta

Krzysztof Karpeta

Polish Cello Quartet

Wojciech Fudala

Wojciech Fudala

Polish Cello Quartet

Tomasz Daroch

Tomasz Daroch

Polish Cello Quartet

Pianiści:
Agata Lichoś, Hanna Lizinkiewicz, Michał Sadzikowski
 
Organizacja i kierownictwo artystyczne:
Polish Cello Quartet

Polish Cello Quartet postanowił stworzyć nową propozycję kursów muzycznych w oparciu o potrzeby i oczekiwania młodych muzyków, będącą wynikiem wielu przemyśleń i rozmów z zaprzyjaźnionymi Profesorami z całego świata. Chcąc podzielić się światem zespołów wiolonczelowych, jakim nieustannie żyje zespół Polish Cello Quartet, oraz wspomóc młode talenty pragnące rozwijać swoją grę na wiolonczeli, stworzyliśmy Międzynarodową Akademię Wiolonczelową!

Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa ma formułę warsztatów muzycznych przeznaczonych dla studentów oraz uczniów szkół II st. przygotowujących się do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Ideą projektu jest umożliwienie uczestnikom kontaktu z zagranicznymi profesorami oraz zespołem Polish Cello Quartet złożonym z polskich wiolonczelistów młodego pokolenia.

MAW ma również na celu propagowanie wśród młodych wiolonczelistów zwyczaju gry kameralnej w zespołach wiolonczelowych. Tradycja ta była powszechnie znana w ubiegłym stuleciu, szerzona m.in przez Pablo Casalsa na Festiwalach w Prades (Francja) oraz Puerto Rico. Obecnie w Europie kontynuatorami tej idei są np. Valter Despalij oraz zaprzyjaźnieni z PCQ Giovanni Sollima, Gary Hoffman czy Michael Flaksman. Poprzez szerzenie tego rodzaju kameralistyki w Polsce zespół Polish Cello Quartet pragnie ukazać młodym adeptom gry na wiolonczeli bogaty i ciekawy repertuar zespołów wiolonczelowych oraz zachęcić do częstszego sięgania po tę wyjątkową lecz nie łatwą literaturę kameralną.

Podczas Akademii Wiolonczelowej uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach indywidualnych, lekcjach kameralistyki wiolonczelowej, wykładach oraz koncertach. Organizatorzy gwarantują 4 solowe lekcje (po 2 lekcje z każdym z dwóch wybranych wykładowców) oraz zajęcia kameralne prowadzone przez członków Polish Cello Quartet.

Zachęcamy również nauczycieli oraz uczniów i studentów wszelkich specjalizacji do wzięcia udziału w charakterze obserwatora i słuchacza na lekcjach solowych, kameralnych oraz wykładach odbywających się w ramach Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej.


Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa oferuje:

 • 2 lekcje indywidualne z jednym z profesorów z zagranicy (2 x 1h)
 • 2 lekcje indywidualne z jednym z członków Polish Cello Quartet (2 x 1h)
 • zajęcia w zespołach wiolonczelowych prowadzonych przez jednego z członków Polish Cello Quartet (4 x 1h)
 • zajęcia w orkiestrze wiolonczelowej (również dla biernych uczestników)
 • uczestnictwo w wykładach i dyskusjach
 • występ na koncercie

Koszty

Uczestnictwo czynne

1500 zł dla uczestników z Polski
500 EUR dla uczestników z zagranicy
W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają zakwaterowanie:
nocleg w pokojach 2-osobowych, z pełnym wyżywieniem i dostępem do internetu w Diecezjalnym Domu Formacyjnym

Uczestnik bierny

950 zł z wyżywieniem i zakwaterowaniem

Uczestnik bierny może brać udział w zajęciach i koncertach Orkiestry Wiolonczelowej oraz obserwować lekcje i wykłady.

Nauczyciel Obserwator

300 zł bez wyżywienia i zakwaterowania

Istnieje dodatkowa możliwość skorzystania z zakwaterowania z wyżywieniem. Koszty te ustalane są indywidualnie z biurem MAW. Zależą one od ilości dni, w których nauczyciel życzy sobie wziąć udział w MAW.

Każdy nauczyciel może brać czynny udział w probach i koncercie Orkiestry Wiolonczelowej oraz w wykładach i ćwiczeniach. Nauczyciel obserwator otrzymuje zaświadczenie obecności na MAW.


Zgłoszenie

 1. Pobierz i zachowaj poniższy dokument na swoim komputerze.
 2. Wypełnij wszystkie podświetlone pola.
 3. Zapisane zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty zaliczki na konto: Fundacja Muzyczna na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Okrzei 34, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Bank BGŻ: 87 2030 0045 1110 0000 0232 6830 w wysokości 500 zł, należy wysłać do dnia 10 czerwca 2016 na adres: info@akademiawiolonczelowa.pl (prosimy wpisać w tytule przelewu "imię i nazwisko uczestnika, zaliczka III MAW")
 4. Przesłanie poniższego zgłoszenia jest jednoznaczne z:
  • zaakceptowaniem regulaminu pobytu na II Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej
  • z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji
   (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
> formularz zgłoszeniowy [.doc]

Kontakt

tel. +48 600 364 929
e-mail: info@akademiawiolonczelowa.pl

Organizatorzy

Polish Cello Quartet

Kierownictwo Artystyczne MAW

Krzysztof Karpeta

Krzysztof Karpeta

Koordynator ds.organizacyjnych

tel. +48 697 776 525
e-mail:
info@akademiawiolonczelowa.pl

Zuzanna Makles

Zuzanna Makles

Biuro MAW

tel. +48 600 364 929
e-mail:
info@akademiawiolonczelowa.pl

Marta Domagała

Marta Domagała

Kontakt z uczestnikami

tel. +48 665 838 169
e-mail:
info@akademiawiolonczelowa.pl

Julia Karpeta

Julia Karpeta

producent koncertów MAW

tel. +48 661 438 705
e-mail:
karpeta.julia@gmail.com


Regulamin

 1. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa zaprasza do udziału wiolonczelistów - uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni pragnących doskonalić swoje umiejętności.
 2. II Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa odbędzie się w dniach 27 lipca - 6 sierpnia 2016.
 3. Koszt czynnego uczestnictwa w MAW wynosi 1500 zł. Uczestnikiem biernym może zostać każdy zainteresowany.
 4. Uczestnicy w wieku 16-18 zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w MAW. Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun.
 5. Warunkiem zakwalifikowania do MAW jest przesłanie do dnia 10 czerwca 2016 na adres info@akademiawiolonczelowa.pl:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
  • potwierdzenia wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł na konto podane przez organizatora (prosimy wpisać w tytule przelewu "imię i nazwisko uczestnika, zaliczka III MAW")
  • pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w MAW (dotyczy osób niepełnoletnich).
 6. Pozostałą część opłaty należy uiścić na powyższe konto po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do MAW do dnia 10 lipca 2016. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie  jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata oraz brakiem możliwości zwrotu zaliczki.
 7. Liczba miejsc w MAW jest ograniczona. W wypadku braku zakwalifikowania kandydata zwrot zaliczki nastąpi w ciągu 10 dni od podania ostatecznej listy uczestników.
 8. W ramach udziału w MAW każdy wiolonczelista ma zagwarantowane 4 lekcje solowe oraz codzienne zajęcia kameralne według grafiku ustalonego przez organizatora.
 9. Organizator zapewnia nocleg w pokoju dwuosobowym z pełnym wyżywieniem w Diecezjalnym Domu Formacyjnym.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do zabrania partii fortepianowych do utworów, które będą przedmiotem ich pracy, podkładek pod nóżkę oraz strojów koncertowych.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów sal koncertowych, hotelu, szkoły i innych miejsc, w których odbywać się będzie MAW. Konsekwencje wynikające z niedostosowania się do regulaminów tych miejscach ponosi uczestnik.
 12. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże czy zniszczenia. Uczestnik MAW winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania oraz publikowania nagrań koncertów podczas MAW. Uczestnik podpisujący regulamin wyraża zgodę i zobowiązuje się do odstąpienia od wszelkich roszczeń z tym związanych.
 14. W przypadku niedostosowania się do niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia uczestnika z MAW bez zwrotu kosztów.

Partnerzy:

Narodowe Forum MuzykiPKO Bank PolskiPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w NysieGmina NysaMuzeum Powiatowe w NysieGEWA PolskaThomastik-Infeld ViennaLarsen StringsKolberg Percussion GmbHFundacja na rzecz rozwoju PSM I St. im. K. Szymanowskiego w Bystrzycy KłodzkiejPirastroWrocławscy Kameraliści

Patroni Medialni:

Radio OpoleRTO OpolskieRadio DoxaTVP Opole

Sponsorzy:

Sonel S.A.Elektrotim S.A.

Polish Cello Quartet
made by Kebeth Studio