Jelena Očić

Musik Hochschule Mannheim / Conservatorium van Amsterdam

Jelena Očić jest znakomitą wiolonczelistką, której występy zostały przyjęte owacjami na stojąco,
na trzech różnych kontynentach. Energia, poetyckość, wirtuozeria – jej gra to bogaty kalejdoskop barw i emocji. Bernard Greenhouse, znakomity wiolonczelista „Beaux Arts" Trio wychwalał ją jako „jedną
z najbardziej utalentowanych, współczesnych wiolonczelistek." Zaś Siegfried Palm, jedna z ważniejszych postaci w XX-wiecznej muzyce, nazwał ją „obiecującym tłumaczem Nowej Muzyki".

 

Grała koncerty kameralne z takimi artystami jak: Konstantin Bogino, Vladimir Mendelssohn, Julius Berger, Pavel Vernikov, Yuri Gandelsman, Marco Rizzi i wspomniany wcześniej, zmarły niedawno Greenhouse, którego pamięci dedykowany jest ostatnia płyta Jeleny Očić - Beethoven „Sonata Kreutzerowska".

 

Artystka koncertowała z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, oraz dawała recitale we Wschodniej i Zachodniej Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji. Wielu kompozytorów (Cornell, Šenderovas, Dott, Sorg, Prohaska, i inni) dedykowało jej swoje utwory. Jej nagrania z Federico Lovato dla Challenge Classics, zawierające utwory Ginastera, Hindemitha i Kabalewsky'ego, a także „Songs of Sullamith" Šenderovasa i utwory Beethovena w transkrypcji Czernego, zebrały znakomite recenzje.

 

Jest profesorem Conservatorium van Amsterdam oraz najmłodszym profesorem Hochschule fur Musik w Mannheim, a wśród jej studentów są zwycięzcy międzynarodowych konkursów i członkowie największych europejskich orkiestr.