Jelena Očić

Jelena Očić

Conservatorium van Amsterdam

Jelena Očić jest wiolonczelistką, której występy zostały przyjęte owacyjnie na trzech różnych kontynentach. Energia, poetyckość, wirtuozeria – jej gra to bogaty kalejdoskop barw i emocji. Bernard Greenhouse, znakomity wiolonczelista Beaux Arts Trio wychwalał ją jako „jedną z najbardziej utalentowanych, współczesnych wiolonczelistek." Zaś Siegfried Palm, jedna z ważniejszych postaci w XX-wiecznej muzyce, nazwał ją „obiecującym tłumaczem nowej muzyki".

Artystka współpracowała z takimi artystami jak: Konstantin Bogino, Vladimir Mendelssohn, Julius Berger, Pavel Vernikov, Yuri Gandelsman, Marco Rizzi i wspomniany wcześniej, zmarły niedawno Greenhouse, którego pamięci dedykowana jest płyta Jeleny Očić z Sonatą Kreutzerowską Beethovena.

Wiolonczelistka regularnie zasiada w jury międzynarodowych konkursów muzycznych.

Jelena Očić koncertowała z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi oraz dawała solowe recitale we Wschodniej i Zachodniej Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji. Wielu kompozytorów (Cornell, Šenderovas, Dott, Sorg, Prohaska, i inni) dedykowało jej swoje utwory. Nagrania z Federico Lovato dla Challenge Classics, zawierające dzieła Ginastera, Hindemitha i Kabalewsky'ego, a także „Songs of Sullamith" Šenderovasa i kompozycje Beethovena w transkrypcji Czernego, zebrały znakomite recenzje.

Wiolonczelistka jest wykładowcą Conservatorium van Amsterdam, a wśród jej studentów są zwycięzcy międzynarodowych konkursów i członkowie wielu europejskich orkiestr.

made by Kebeth Studio