Hanna Lizinkiewicz

Hanna Lizinkiewicz

Wykładowca Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Malmö Academy of Music (Szwecja).

Studia pianistyczne ukończyła z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego, studia podyplomowe w Malmö Academy of Music (Szwecja) w klasie fortepianu prof. Hansa Pållsona.

Hanna Lizinkiewicz brała udział w licznych międzynarodowych kursach mistrzowskich. Jest laureatką międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursów pianistycznych i kameralnych m.in: The Martha Stuhre Award (Szwecja), Międzynarodowego Konkursu dla solistów i zespołów kameralnych w Svirel (Słowenia), 45 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, The Solti Foundation (Belgia), Międzynarodowego Niezależnego Konkursu Individualis (Ukraina) oraz XII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych (Polska).

Hanna Lizinkiewicz prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą. Wystąpiła jako solistka z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, Łódzkiej, Lubelskiej oraz z orkiestrą Sinfonietta Polonia. Występuje również na wielu festiwalach i międzynarodowych kursach mistrzowskich jako kameralistka.

Dokonała nagrań na płycie monograficznej Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej oraz na płytach Studi per pianoforte: Fumagalli Adolfo, Sangalli Francesco (Włochy), Polish and Norwegian Composers - New Chamber Works (Polska) oraz W kręgu muzyki polskiej XIX i XX wieku (Polska). W roku 2011 została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku 2014 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Poznania.

made by Kebeth Studio