Agata Lichoś

Agata Lichoś

Agata Lichoś urodziła się 30 listopada 1968 roku w Łodzi.

Studia odbywała w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem prof. J. Sterczyńskiego i prof. A. Jasińskiego ( kameralistyka - prof. M. Szwajger - Kułakowska), a następnie w Rice University w Houston (USA) w klasie dr R. Roux.

Po powrocie do kraju w roku 1994 podjęła pracę w OSM I i II stopnia im. H Wieniawskiego w Łodzi, a rok później również i w łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów, gdzie pracuje do dziś.

Agata Lichoś od początku swej działalności kameralnej była zapraszana do udziału w licznych kursach muzycznych w kraju i za granicą w charakterze pianisty – akompaniatora, głównie w klasach wiolonczeli, ale także skrzypiec i altówki.

Jury konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych kilkakrotnie nagradzało ją za wyróżniający się akompaniament, np. w 1997 r. na konkursie wiolonczelowym im. D. Danczowskiego - dyplomem dla najlepszego pianisty - akompaniatora oraz nagrodą im. K. Danczowskiej za najlepsze wykonanie sonaty.

Wyróżnienia otrzymała także na Międzynarodowym Konkursie im. W. Lutosławskiego w Warszawie w 1998 r. oraz na Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi w r. 2000.

made by Kebeth Studio